Odavno mi je postalo jasno da ljudi skloni postignućima ne sede i ne čekaju da im se stvari dogode. Oni idu i događaju se stvarima... - Leonardo da Vinci (1452-1519)

Ne može biti pozorišne predstave bez publike, ali ne može biti ni pozorišne predstave bez aktera... - Anonimni autor

Verba volant, scripta manet... Reči lete, ono što je napisano ostaje... - Latinska poslovica

O NAMA

ARS CREATIVA istražuje, pruža podršku i prezentuje nastupe, podstičući saradnju umetnosti, prirodnih i društvenih nauka. Sarađuje sa umetnicima i institucijama – organizatorima prostora za nastupe, predstavljaući radionice, edukativne programe kao i saradnju u okviru multidisciplinarnih projekata.

ARS CREATIVA je nevladina, nestranačka, samostalna i neprofitna organizacija, koja ima za cilj da proširi granice pristupačnosti vremenski ograničenog rada, te da stvori nove mogućnosti za saradnju medju umetnicima svih branši.

Šifra i opis delatnosti: 94.99 – delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra i opis privredne delatnosti: 90.01- Izvođačka umetnost

MB: 28192096

PIB: 109346553

Ciljevi Organizacije ARS CREATIVA su:

 • promovisanje umetnosti i uticaj na kulturnu svest;
 • edukacija građana, a posebno dece i omladine o značaju i svrsishodnosti umetnosti i kulture;
 • afirmacija umetnosti i umetnika, a posebno promovisanje talenata i mladih umetnika;
 • organizacija kulturnih i društvenih događaja;
 • medijska promocija umetničkih i kulturnih manifestacija;
 • saradnja sa udruženjima, nevladinim organizacijama i savezima sličnog karaktera, sa institucijama, ustanovama, zavodima, fakultetima i školama čije su glavne aktivnosti povezane sa umetnošću, kulturom, stvaralaštvom, edukacijom i kulturno-istorijskim nasljedjem, sa relevantnim domaćim i inostranim medijima, kao i sa ostalim vladinim i nevladinim sektorima u zemlji i inostranstvu;
 • međunarodna saradnja i povezivanje umetnika i stvaraoca iz sfera muzike,
 • filmske umetnosti, likovne i primenjene umetnosti, književnosti i teatarskih
 • umetnosti (opere, operete, mjuzikla, baleta i drame);
 • doprinos razvoju publike i njenog kritičkog i rafinisanog stava i ukusa prema umetnosti i kulturi;
 • promovisanje donatorstva i društveno odgovornog poslovanja kao oblika podrške programima umetnosti i kulture.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Organizacija naročito:

 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti umetnosti, kulture i zaštite kako nacionalne, tako i svetske kulturno-istorijske baštine, sa posebnim
 • naglaskom na teatarskim umetnostima (opere, operete, mjuzikla, baleta i drame) i muzici;
 • organizuje, sama, ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblastima muzike, scensko- izvođačkih i audiovizuelnih umetnosti, teatra, kulture i zaštite kako nacionalnog, tako i šireg kulturno-istorijskog nasleđa;
 • objavljuje knjige i druge publikacije o temama koja se odnose na teatar, muziku i kulturu u skladu sa zakonom;
 • vodi računa o nacionalnoj i Evropskoj (i široj) kulturnoj baštini;
 • pomaže mobilnost domaćih i inostranih talenata, stvaralaca i umetnika;
 • organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti teatra, muzike i kulture;
 • organizuje eminentne domaće i inostrane umetnike za rad u majstorskim radionicama, masterklasovima u oblasti muzike, baleta, drame, likovne i primenjene umetnosti i književnosti;
 • organizuje pozorišne predstave, što podrazumeva operska, operetska, mjuzikl, baletska, dramska, muzičko-scenska i scensko-orkestarska dela;
 • organizuje koncerte, muzičke svečanosti, festivale, solističke nastupe i slične aktivnosti iz oblasti muzičke i baletske umetnosti;
 • proizvodi i distribuira filmove, dokumentarne emisije, televizijske specijale i slične medijske forme;
 • organizuje nagradna takmičenja i slične aktivnosti u kojima bi se potenciralo učestvovanje velikog broja građana u aktivnostima koje pomažu i pospešuju ostvarivanje ciljeva Organizacije;
 • organizuje izložbe, javna prikazivanja, čitanja i slične aktivnosti iz oblasti kulture i umetnosti;
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama koje se bave teatrom, muzikom i kulturom.