Un uomo non è mai se stesso quando parla di sè in prima persona...Dategli una mascera e vi dira la verita.

Govoreći o sebi u prvom licu, čovek nikad ne otkriva svoje pravo ja... Dajte mu masku i rećiće Vam istinu

Ples je tajni jezik duše... - Marta Grejem (1894-1991)

Le virtù necessarie a chi voglia distingersi in questa divina Arte, oltre il fondamento che natura pone, sono: pazienza, perseveranza, forza di carattere e saper sperare ed attendere... - Giuseppe Verdi (1813-1901)

Za onoga koji želi da se istakne u ovoj božanskoj Umetnosti, pored onoga sto priroda daruje, neophodne vrline jesu i: strpljenje, istrajnost, snaga karaktera i umeće nadanja i čekanja

Svaki komad stene ima statuu unutar sebe, a zadatak skulptora je da tu statuu i pronađe... - Michelangelo Buonarroti (1475-1564)

Verba volant, scripta manent - Reči lete, ono što je napisano ostaje

Ne može biti pozorišne predstave bez publike, ali ne može biti ni pozorišne predstave bez aktera...

Odavno mi je postalo jasno da ljudi skloni postignućima ne sede i ne čekaju da im se stvari dogode. Oni idu i događaju se stvarima... - Leonardo da Vinci (1452-1519)

Omaž koncert – Francesco Paolo Tosti